Kişisel projeler bireysel olarak öğrenciler tarafından hazırlanarak tamamlanır fakat bazen projenin tamamlanması için grup çalışması gerekebilir (örneğin bir oyun sergilenmesi). Ürüne ya da sonuca işbirliği yaparak ulaşılmış olsa da, her öğrencinin sürece bireysel katkısı ve beş öğrenme aşaması boyunca geçirdiği süreç görünür olmalıdır. Projenin farklı yönleri için öğrencilerin bireysel olarak sorumluluk almalarına olanak sağlayan grup projeleri de değerli deneyimler olabilir. Kişisel projenin değerlendirmesi her zaman her öğrenci için bireysel olarak yapılır.

Öğrencilerin ilgilerini çeken alanları ya da konuları dikkate alarak bir hedef belirlemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin fikirler hakkında düşünüp beyin fırtınası yapabilmesi ve konuyla ilgili başkalarıyla tartışabilmesi oldukça faydalıdır. Tartışabilecekleri kişilere örnek olarak diğer öğrenciler, okul dışındaki arkadaşları, akrabaları ve öğretmenleri verilebilir. Proje danışmanlarının öğrencilerin seçtikleri konu üzerine öğrencilere rehberlik yapması ve onlara tavsiyelerde bulunması gerekecektir. Ancak danışmanların objektif olarak yardımcı olmakla projenin sorumluluğunu öğrencinin üzerinden almak arasındaki dengeyi iyi koruması önemlidir. Projenin sahibi öğrencidir.

Öğrencilerin düşündüklerini, araştırma süreçlerini, ilk başlardaki fikirlerindeki değişiklik ve gelişimleri belgelemeleri gereklidir. Öğrenciler takip etmek istedikleri hedefi ana hatlarıyla belirleyeceklerdir, bu da genellikle öğrenci ve danışmanı arasındaki ilk toplantı için temel oluşturur.

Öğrencilerin bilgi, beceri ya da teknikleri uygun şekilde zorlayan ama aynı zamanda gerçekleştirebilecekleri bir hedef belirlemeleri gerekir. Hedefler hem zaman hem de mevcut kaynak açısından gerçekleştirilebilir olmalıdır. Önerilen projelerden bazıları aşırı derecede karmaşık süreçleri ya da çok uzun süren öğrenme süreçleri gerektirebilir. Diğer yandan başka projeler de çok basit kalabilir ya da öğrenciyi hiç zorlamayabilir. Öğrenci için projenin yapılabilir olup olmayacağının kararı öğrenci ve danışmanı arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra verilir.

Öğrencinin özel ilgileri ve ön bilgisinin yanı sıra, bireysel olarak zayıf ya da güçlü hissettiği yönlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir. Her ne kadar başkalarıyla işbirliği yapmak projenin bir parçası olsa da, proje öğrencinin kendisinin olmalıdır. Öğrencinin başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan, projeyi tek başına tamamlayabilme kapasitesi olmalıdır. Öğrenci, öğretmenleri ya da uygun diğer yetişkinleri projesi için kaynak olarak kullanabilir fakat öğrencinin projeyi tek başına tamamlaması zorunludur.

 

KİŞİSEL PROJE DANIŞMAN REHBERİ

2016/2017

İndirmek için tıklayınız

pdf-dokuman

KİŞİSEL PROJE ÖĞRENCİ REHBERİ

2016/2017

İndirmek için tıklayınız

pdf-dokuman

KİŞİSEL PROJE VELİ REHBERİ

2016/2017

İndirmek için tıklayınız

pdf-dokuman