Okulumuz genç beyinlerin yaratıcılıklarını teşvik etmek, her bireyin özel yeteneklerinin gelişimine destek olacak öğrenim ortamları, fırsatlar sunmak, farklı bir “öğrenim” anlayışını hedeflemekte ve uygulamaktadır. Gençlerimizi “ezberciliğe” yönlendirmek, başarıyı sadece “sınav odaklı” görmek, “sessiz sınıflar” yaratmak okulumuz anlayışıyla örtüşmez. Okulumuzda öğrencilerin konuları sorgulayıp araştırmalarını teşvik ederek, sınıfta arkadaşlarınla ve öğretmenleriyle özgürce konuşabilecekleri ortamlar yaratarak, konuları anlayabilmelerine önem vermekteyiz.

Sınav başarısı; yaşam başarısı ve kişisel gelişim için yeterli değildir. Okulumuz “öğrenim” felsefesi ana sınıftan başlayarak, her yaş grubu için merak ederek sorgulamayı, araştırma yaklaşımını ön planda tutar.  Öğrenmenin ders kitaplarınla, sınıf içinde ve ders saatleriyle sınırlı olmadığını benimseyen bir anlayışımız var. Öğrencilerimiz ders dışında, sporun farklı alanlarında, sanat, müzik, münazara, satranç ve diğer kulüp etkinliklerinde önemli başarılar göstermektedir. Bu çalışmalar sınıf ve okul dışında etkinliklerde yer aldıkça öğrencilerin toplumu yakında tanımalarına önemli fırsat yaratmaktadır.

Öğrencilerin yerel, toplumsal ve evrensel değerleri içselleştirmelerini teşvik etmek, farklı bakış açılarını görmelerini sağlamak için öğrencilerin yurt içi ve yurt dışında organizasyonlara katılımları sağlanarak farklı kültürlerden, değişik toplumlardan yaşıtlarınla tanışmalarına ortamlar yaratılmaktadır. Gelişim ve değişimin her alanda hızla yer aldığı 21. yüzyılda, özellikle teknolojinin pek çok alanda büyük fark yarattığı dikkate alınarak okulda teknolojiyle ilgili öğrenim ortamları yaratılmaktadır.  Enka okul anlayışı eskimiş uygulamaların geçerli olmayacağını görüp, geleceğe yönelik adımlar atma konusunda önemli, örnek olabilecek çalışmaların yapıldığı bir ortamdır.  Okulun en önemli hedefi: öğrenimin yaşam boyu sürmesini gençlerin önemseyerek içselleştirmelerini sağlamaktır.

Bu “öğrenim” kültürü ile yetişen, gelişen öğrencilerimizin gelecek yıllarda topluma ve dünyaya yararlı katkıları olacağını umuyoruz.